TRE is een afkorting van het Engelse ‘Trauma- and tension Release Exercises’, ofwel in het Nederlands: Trauma- en spanningsreducerende oefeningen.

Tijdens deze behandeling voeren we eerste een aantal grondende oefeningen uit, waarbij je in je lichaam gebracht wordt. Op het moment dat jij je stevig in je lichaam voelt, beginnen we met het opzoeken van de natuurlijke trilling die in jouw lichaam als trauma herstellend mechanisme aanwezig is. Door het opzoeken en toelaten van deze trilling in jouw lichaam kan spierspanning losgelaten worden, oppervlakkig maar ook diep, waarmee het zenuwstelsel tot rust gebracht wordt. Door het uitvoeren van deze oefeningen in een veilige omgeving met goede begeleiding, wordt jouw lichaam uitgenodigd om naar de natuurlijke staat van balans terug te keren.

Voor wie is deze behandeling?

Spanningsreductie is voor iedereen aan te raden die in zijn of haar leven perioden van grote spanning hebben gekend, of een trauma hebben meegemaakt. Daarnaast kan het ondersteunend zijn in de behandeling van PTSS (posttraumatische stressstoornis). Voorbeelden zijn:

– werkstress
– relatiestress
– overspannenheid
– burn out
– verlies van een geliefde
– verkeersongeluk
– seksuele- psychische onderdrukking
– huiselijk geweld

Spanningsreductie kan helpen bij symptomen die kunnen ontstaan als gevolg van bovenstaande, zoals:

– beperkingen in het dagelijks functioneren
– overdreven schrikreacties
– slaapproblemen
– nachtmerries
– terugkerende herinneringen
– flashbacks
– symbolische vermijding
– prikkelbaarheid
– geheugenverlies
– afsluiten van de omgeving
– concentratieproblemen

Behandeling

Tijdens de intake (1,5 uur) bespreken we jouw behandelverzoek, maak je kennis met de oefeningen en hebben we een eerste sessie. We bespreken de sessie na om goed af te stemmen wat jouw verdere behoeften zijn. Tijdens een vervolgconsult (1 uur) kunnen we een laag dieper gaan. Jouw lichaam geeft aan waar we heen gaan en ik ben aanwezig om een veilige bedding te geven.

We kunnen vooraf vaststellen hoeveel behandelingen jij wilt doen, of we kunnen elke keer kijken waar jouw behoefte ligt. Er is geen vast behandelplan: de behandelingen worden volledig op jou afgestemd.